Príhovor

Privátna urologická ambulancia s.r.o. sa stala za
12 rokov svojej činnosti najväčším poskytovateľom ambulantnej starostlivosti v odbore urológia a onkourológia na Slovensku. Za tento úspech vďačíme aj vám. Úprimné: ďakujeme za vašu priazeň, neznie len z našich úst, ale aj z úst mnohých vyliečených aj liečených pacientov. V súčasnosti sa o zdravie vašich pacientov starajú : MUDr.Roman Sokol, MUDr.Peter Kohútek, MUDr. Juraj Holba, MUDr. Marek Lukáč.

Cystoskop Olympus CYF 5

S radosťou vám oznamujeme, že sme naše technické vybavenie rozšírili o dva nové, moderné flexibilné cystoskopy značky Olympus CYF 5. Ide o najnovšie a najmodernejšie prístroje určené pre diagnostiku nádorov močového mechúra a iných ochorení. Pokračujeme v trende: najkvalitnejšiu a najmodernejšiu diagnostiku na jednom mieste.

Všetko pre pacienta

Kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, jej dostupnosť, minimálne čakacie lehoty, moderná prístrojová technika, najmodernejšie diagnostické a terapeutické postupy, ďalšie sústavne vzdelávanie všetkých pracovníkov, prístup k pacientom sú hlavné trendy, ktorými sa uberáme a chceme pokračovať. V tomto roku /2016/ sme doplnili naše prístrojové vybavenie o nové cystoskopy, hydraulické lôžka, EKG a centrifúgy. Odbornej aj laickej verejnosti prinášame pravidelne komplexne informácie na našich weboch napr. www.urology.sk, www.prostata.sk a iných ako aj na Facebooku .

Participujeme na klinických skúšaniach

Už 12 rokov participujeme na klinických skúšaniach v rôznych oblastiach urológie, napr. hyperaktívny močový mechúr, erektílna dysfunkcia, rakovina prostaty, benígna hyperplázia prostaty. V súčasnosti realizujeme tri, ešte otvorené, klinické skúšania IIIa fázy u mužov s karcinómom prostaty. Ak by mali vaši pacienti záujem o účasť na klinickom skúšaní s uvedenou problematikou, môžete nás kontaktovať na nižšie uvedených telefónnych číslach alebo e-mailových adresách.

Kontakty

Tel.: +421 32 652 40 82 | Tel.: +421 905 99 06 00
Tel.: +421 911 77 68 27 | E-mail: recepcia@urology.sk

Lekáry

MUDr. Roman Sokol - lekár : roman.sokol@urology.sk
MUDr. Juraj Holba - lekár : juraj.holba@urology.sk
MUDr. Peter Kohútek - lekár : peter.kohutek@urology.sk
MUDr. Marek Lukáč - lekár : marek.lukac@urology.sk
Skopírovaním textu alebo časti textu z tohto newslettru a jeho umiestnením na iný web porušíte práva
MUDr. Romana Sokola ako aj práva ďalších osôb zúčastnených na tvorbe obsahu pre tento newsletter.