Privátna urologická ambulancia je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní:

34 a 23 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
25 a 21 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
27 Union zdravotná poisťovňa

Doplatky za poskytované služby, ktoré nie sú plne hradené poisťovňou, alebo sú nad rámec zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je hradená poisťovňou.

Možnosť platiť od 05.01.2009 platobnou kartou cez platobný terminál.

NOVINKA - Liečba pomocou PiezoWave 2 ESWT 1000.00 eur
Konzultacia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 2.00 eur
Konzultacia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 5.00 eur
Konzultacia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 8.00 eur
Konzultacia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 10.00 eur
Konzultacia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 15.00 eur
Konzultacia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 20.00 eur
Konzultacia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 30.00 eur
Vyšetrenie vlastná žiadosť /podľa dĺžky trvania/ 10.00 eur
Vyšetrenie vlastná žiadosť /podľa dĺžky trvania/ 20.00 eur
Vyšetrenie vlastná žiadosť /podľa dĺžky trvania/ 30.00 eur
Vyšetrenie vlastná žiadosť /podľa dĺžky trvania/ 50.00 eur
Vyšetrenie vlastná žiadosť /podľa dĺžky trvania/ 100.00 eur
Flexibilná cystoskopia muža nadštandardná 20.00 eur
Flexibilná cystoskopia ženy nadštandardná 15.00 eur
Urodynamicke vyšetrenie nadštandard 15.00 eur
Biobsia prostaty nadštandard /podľa dĺžky trvania/ 30.00 eur
Biobsia prostaty nadštandard /podľa dĺžky trvania/ 10.00 eur
Výmena 1 mesačný PK nadšandard 5.00 eur
Výmena 3 mesačný PK nadšandard 14.00 eur
PC analýza sperminograu 20.00 eur
Aplikácia 1 mes. hor.depotu 5.00 eur
Aplikácia 3 mes. hor.depotu 10.00 eur
Aplikácia 6 mes. hor.depotu 20.00 eur
Uroflowmetria a PMR 8.00 eur
USG nehradené s poistenia /podľa dĺžky trvania/ 8.00 eur
USG nehradené s poistenia /podľa dĺžky trvania/ 10.00 eur
USG nehradené s poistenia /podľa dĺžky trvania/ 15.00 eur
Deliberacia prepucia 5.00 eur
Poradenstvo pre inkontinenciu 5.00 eur
Intravenosna aplikacia látok 10.00 eur
Objednávanie na iné práce 3.00 eur
Vasektomia 350.00 eur
Obriezka 270.00 eur
Plastika uzdičky 130.00 eur
Drobný chirurgicky zákrok 50.00 eur
Odber krvy alebo moču 2.00 eur
Reg. poplatok ročný 30.00 eur
Reg. poplatok ročný 50.00 eur
Reg. poplatok ročný 100.00 eur
Vyšetrenie doma 30.00 eur
Výter na vlastnu žiadosť 10.00 eur
Výter na vlastnu žiadosť 15.00 eur
Vyšetrenie STD na vlastnu žiadosť 50.00 eur
Vyšetrenie STD na vlastnu žiadosť 100.00 eur
Vyšetrenie ED na vlastnu žiadosť 30.00 eur
Vyšetrenie ED na vlastnu žiadosť 50.00 eur
Vyšetrenie ED na vlastnu žiadosť 30.00 eur
Vyšetrenie ED na vlastnu žiadosť 50.00 eur
Material 2.00 eur
Material 5.00 eur
Material 10.00 eur
Príprava a vyhodnotenie RTG 5.00 eur