V mesiaci november ordinujeme v Bánovciach nad Bebravou len piatky v nasledujúcich dňoch 15.11., 22.11. a 29.11.019.
Prebiehajúce klinické skúšania
Indikácia klinickej štúdie Lekár vykonávajúci klinickú štúdiu Kontaktné údaje Môžete sa prihlasovať do:

Medzinárodné, randomizované, otvorené klinické skúšanie fázy 3, prebiehajúce v paralelných skupinách na vyhodnotenie bezpečnosti a účinnosti Relugolixu u mužov s pokročilým karcinómom prostaty.

MUDr. Roman Sokol, MPH, Trenčín

0905 343753
0915 423320
roman.sokol@urology.sk
Môžete sa prihlasovať do 2019