Privátna urologická ambulancia a RS BROS v Trenčíne oznamuje, že v dňoch 16.10. až 18.10. 2019 sa nebude ordinovať. Akútne prípady ošetrí Fakultná nemocnica v Trenčíne.

Privátna urologická ambulancia a RS BROS v Novom Meste nad Váhom oznamuje, že dňa 16.10.2019 sa nebude ordinovať. Akútne prípady ošetrí Nemocnica s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom, MUDr. Plesník.
Prebiehajúce klinické skúšania
Indikácia klinickej štúdie Lekár vykonávajúci klinickú štúdiu Kontaktné údaje Môžete sa prihlasovať do:

Medzinárodné, randomizované, otvorené klinické skúšanie fázy 3, prebiehajúce v paralelných skupinách na vyhodnotenie bezpečnosti a účinnosti Relugolixu u mužov s pokročilým karcinómom prostaty.

MUDr. Roman Sokol, MPH, Trenčín

0905 343753
0915 423320
roman.sokol@urology.sk
Môžete sa prihlasovať do 2019