Privátna urologická ambulancia v Trenčíne a Novom Meste nad Váhom oznamuje, že v termíne od 19.8. do 30. 8. 2019 sa nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.
POZOR! Zmena ordinačných hodín v ambulancii v Novom Meste nad Váhom v auguste 2019, viac informácií najdete tu.
Prebiehajúce klinické skúšania
Indikácia klinickej štúdie Lekár vykonávajúci klinickú štúdiu Kontaktné údaje Môžete sa prihlasovať do:

Medzinárodné, randomizované, otvorené klinické skúšanie fázy 3, prebiehajúce v paralelných skupinách na vyhodnotenie bezpečnosti a účinnosti Relugolixu u mužov s pokročilým karcinómom prostaty.

MUDr. Roman Sokol, MPH, Trenčín

0905 343753
0915 423320
roman.sokol@urology.sk
Môžete sa prihlasovať do 2019