Cystoskopické vyšetrenie

Našim prvoradým cieľom je okrem kvalitnej zdravotnej starostlivosti a služieb poskytovať diagnostické metódy a vyšetrenia pomocou najmodernejších metód a zariadení spĺňajúce najnovšie európske normy v tejto oblasti.

Ponúkame vám nasledovné cystoskopické vyšetrenia:

  • pomocou flexibilného uretrocystoskopu STORZ
  • pomocou rigídneho uretrocystoskopu STORZ

Cystoskopické vyšetrenie pacient sleduje počas vyšetrenia na obrazovke, toto vyšetrenie je snímané on-line kamerovým systémom, teda riadime sa heslom, že ukazujeme všetko, čo vidíme.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.