Privátna urologická ambulancia v Trenčíne prijme do novootvorených priestorov kliniky v Trenčíne zdravotnú sestričku / brata na dennú prevádzku.

Poradenstvo

Vďaka poradenstvu vám môžeme pomôcť nájsť liečebnú metódu pre váš problém a odporučiť tak to najlepšie riešenie, ktoré pomôže odstrániť a vyriešiť vaše zdravotné komplikácie.

Naše doplnkové služby v nadväznosti na naše hlavné služby vám ponúkajú poradenstvo z nasledovných oblastí:

  • urologické poradenstvo
  • andrologické poradenstvo
  • poradenstvo pre inkontinentných pacientov
  • sexuologické poradenstvo
  • infertilita
  • poradenstvo v odbore andrológia a sexuológia
  • poradenstvo v odbore onkológia v urológii
  • poradenstvo v odbore intervenčná ultrasonografia
MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.