Privátna urologická ambulancia v Trenčíne prijme do novootvorených priestorov kliniky v Trenčíne zdravotnú sestričku / brata na dennú prevádzku.

Bolesti semenníka

Bolesti semenníka sú jednou z najčastejších príčin návštevy - čoraz častejšie najmä mladých mužov - v urologickej ambulancii. Bolesti môžu byť zapríčinené rôznymi ochoreniami, od tých jednoduchších až po najnebezpečnejšie, teda onkologické. Našťastie príčinou bolesti semenníkov bývajú zvyčajne menej nebezpečné ochorenia. Bolesti semenníkov sú spôsobené:

Zápalovým ochorením, tzv. epididymitída – zápal nadsemenníka /bakteriálneho pôvodu/

Orchitída – zápal semenníka /zvyčajne vírusového pôvodu/

Hydrokéla: zmnoženie tekutiny okolo semenníka v miešku

Varikokéla: zmnoženie kŕčových žíl v oblasti prevažne ľavého semenníka a nadsemenníka

Spermatokéla: dutinka vyplnená spermiami, ktorá vznikla uzavretím niektorého kanálika v tzv. rete testis

Torzia semenníka: pootočenie alebo úplné otočenie semenníka – ide o veľmi bolestivý akútny stav

Torzia tzv. apendixu semenníka a nadsemenníka: pootočenie prívesku v oblasti semenníka alebo nadsemenníka

Nádor semenníka

Úraz: buchnutie alebo iný úraz

Tzv. prenesená bolesť: pri svalovo šľachovom poranení v slabinách vzniká častokrát prenesená bolesť semenníka

Pooperačná bolesť: po operáciách prostaty, slabiny, ale aj semenníkov

Dôležitá je informácia kedy bolesť vznikla, ako dlho pretrváva, jej charakter, sprievodné príznaky ako teplota, krv v semene, zväčšenie semenníka alebo nadsemenníka. Najdôležitejšie je ale odborné vyšetrenie u lekára, najlepšie u urológa. Bolesti semenníka patria do urologickej ambulancie, nevyhnutné je ultrasonografické vyšetrenie semenníka a s tým má najväčšie skúsenosti urológ.

Ak máte bolesti semenníka, neodkladajte zbytočne vyšetrenie a naberte odvahu, nájdite si čas a objednajte sa na vyšetrenie k urológovi. Je to vo Vašom záujme. Bolesti semenníka sú zvyčajne zapríčinené ochoreniami, ktoré nie sú závažné, ale POZOR .... sú aj iné ochorenia semenníkov , ktoré zapríčinia bolesti semenníkov / nádor alebo torzia / treba ich akútne operovať !!!

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.