Privátna urologická ambulancia a RS BROS v Trenčíne oznamuje, že v dňoch 16.10. až 18.10. 2019 sa nebude ordinovať. Akútne prípady ošetrí Fakultná nemocnica v Trenčíne.

Privátna urologická ambulancia a RS BROS v Novom Meste nad Váhom oznamuje, že dňa 16.10.2019 sa nebude ordinovať. Akútne prípady ošetrí Nemocnica s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom, MUDr. Plesník.
Urodynamické vyšetrenie

Zabezpečujeme komplexnú starostlivosť o pacientov s inkontinenciou moču aj prípravu na operáciu v oblasti edukácie o priebehu operácie s praktickou videoukážkou, poradenstvo s hygienickými pomôckami (TENA, HARTMANN, COLOPlAST)

 • Urodynamické vyšetrenie:
  • cystotonometrie
  • uroflowmetrie
  • profilometrie
  • EMG
 • PAD test
 • Dotazníkové metódy
 • Rehabilitácia svalstva panvového dna

Účasť v klinických štúdiách zaoberajúcich sa hyperaktívnym močovým mechúrom, biofeedback pri liečbe urgentnej, stresovej a zmiešanej inkontinencie moču u žien, biofeedback pri liečbe stresovej inkontinencie u mužov po radikálnej prostatektómii, praktická ukážka Kegelových cvikov za účelom spevnenia svalstva panvového dna a tým zlepšenie udržania moču, špeciálna starostlivosť o pacientov s neurogénnym močovým mechúrom.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.