Privátna urologická ambulancia v Trenčíne prijme do novootvorených priestorov kliniky v Trenčíne zdravotnú sestričku / brata na dennú prevádzku.

Ultrasonografia

Ultrasonografia/sonografia (USG), ako už z názvu vyplýva, je vyšetrenie brušných orgánov a orgánov malej panvy ultrazvukom. Vyšetrenie je pohodlné, bez vedľajších efektov a dá sa zopakovať na tom istom pacientovi aj viackrát, bez rizika poškodenia zdravia. Vyšetrenie je nebolestivé a je neodkladnou súčasťou základného urologického vyšetrenia. Ultrazvukom sa vyšetrujú hlavne parenchymatózne orgány, ako sú obličky, nadobličky, u mužov aj prostata, semenníky a penis, ale aj duté orgány ako močový mechúr.

Na našom pracovisku používame najmodernejšie ultrasonografické vybavenie, disponujeme 5 USG prístrojmi, a to: 3 x BK Medical, 1 x Siemens a 1x Esaote. Všetky USG prístroje sú vybavené širokým spektrom špeciálnych sond, ktoré nám pomáhajú odhaliť aj najmenšie a najkomplikovanejšie nádory a kamene alebo nám pomáhajú zorientovať sa v štádiu ochorenia, posúdiť mieru infiltrácie a rozsahu ochorenia. Disponujeme 5 abdominálnymi sondami, 3 lineárnymi sondami a 3 transrektálnymi sondami so špeciálnymi navádzacími kanálmi.

Vďaka moderným zobrazovacím prístrojom môžeme diagnostikovať ochorenia v skorých štádiách, vtedy, kedy sa dajú ochorenia ešte vyliečiť.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.