V mesiaci november ordinujeme v Bánovciach nad Bebravou len piatky v nasledujúcich dňoch 15.11., 22.11. a 29.11.019.
Spermiogram

Tvorba spermií začína v semenníkoch. Semenníky – párové pohlavné žľazy (testes) sú umiestnené v miešku (skróte), mimo brušnej dutiny, pretože pre správny vývoj spermií je potrebná nižšia teplota, ako je v brušnej dutine, teda teplota nižšia ako 37°C. Zrelé spermie prechádzajú do nadsemenníkov, kde sa zhromažďujú a pri ejakulácii sa dostávajú von, stávajú sa súčasťou ejakulačnej tekutiny. Celý proces dozrievania spermií trvá približne 60 – 70 dní. Spermie sa produkujú v semenníkoch – desiatky miliónov denne a ich schopnosť oplodniť vajíčko je ešte 3 – 4 dni po pohlavnom styku.

Ideálne je, ak sa spermie dostanú do pošvy ženy 1 deň pred tým, ako dozrie ženské vajíčko vo vajíčku (tzn. 1 deň pred ovuláciou). Schopnosť ženského vajíčka oplodniť sa je časovo obmedzená na pomerne krátku dobu – asi 20 – 24 hodín po ovulácii. Aby došlo k oplodneniu, je potrebný pohlavný styk v dobe 3 dní pred očakávanou ovuláciou a najviac 24 hodín po ovulácii (metóda “plodných a neplodných dní“).

Negatívne na vývoj spermií vplývajú rôzne faktory – nesprávna výživa, fajčenie, žiarenie, stres, chemické látky.

Kontaktujte nás, zašleme vám všetky potrebné informácie a sterilnú skúmavku na odber ejakulátu. Záznam spermiogramu vám môžeme uložiť na DVD alebo USB.

ODBER MATERIÁLU NA SPERMIOGRAM
  • 1. 4 dni pred odberom ejakulátu na spermiogram je potrebná sexuálna abstinencia
  • 2. ejakulát odoberte do sterilnej skúmavky
  • 3. pri odbere dodržujte základné hygienické zásady – odber po osprchovaní, umyté ruky
  • 4. ejakulát neodoberajte pri pohlavnom styku ani pri orálnom styku, ale masturbáciou
    • približne 1 hodinu po odbere je vzorka ejakulátu vyhodnotená – jedna hodina je potrebná k skvapalneniu, čo umožní jeho dôkladné vyšetrenie
    • vyšetrenie ejakulátu zahŕňa: viskozitu, objem a pH ejakulátu, koncentráciu spermií na 1 ml, pohyblivosť a kvalitu pohybu spermií, morfológiu spermií – tvar a rozmery, prítomnosť iných elementov, napr. erytrocytov – červené krvinky, leukocytov – biele krvinky, baktérií
    • spermiogram je zobrazený na LCD monitore s možnosťou jeho uloženia na DVD alebo USB
MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.