Privátna urologická ambulancia v Trenčíne prijme do novootvorených priestorov kliniky v Trenčíne zdravotnú sestričku / brata na dennú prevádzku.

Chlamýdie

Z pohľadu našej klinickej praxe je najvýznamnejšia baktéria chlamydia trachomatis. Ide o gramnegatívnu intracelulárnu baktériu, je pôvodcom nešpecifických uretritíd (spolu s mykoplazmami tvorí tretinu infekcií) ako samostatný patogén, prípadne v kombinácii s inými patogénmi cca 17%. Je pôvodcom mužskej aj ženskej neplodnosti a možným predchodcom Syndrómu chronickej panvovej bolesti (Chronic Pelvic Pain Syndrom).

U tehotných žien zvyšujú chlamýdie riziko extrauterinnej gravidity.

Ide o pohlavne prenosné ochorenia.

Odber biologického materiálu je závislý od diagnostickej techniky.

Využíva sa dôkaz pomocou PCR metódy kartáčovým sterom u muža z uretry a u ženy z uretry, krčka maternice alebo vagíny, prípadne druhou možnosťou je odber moču.

Ďalšou z možností je dôkaz antigénu fluorescenčnou metódou, kedy sa odoberá ster – nefixovaný ster nanesený na podložné sklíčko. V prípade, že priamy dôkaz nie je úspešný a klinické príznaky svedčia o možnej chlamýdiovej infekcii, je metódou voľby stanovenie titra špecifických protilátok.

Liečba

V terapii najčastejšie volíme doxycyklín, prípadne u alergických pacientov chinolóny (ciprofloxacín), prípadne azitromycín.

U symptomatického pacienta vždy platí, že terapia je úspešná až po negatívnom kontrolnom odbere, ktorý by mal byť samozrejmosťou, rovnako ako aj liečba sexuálneho partnera.